De vijf meest ongelofelijke feiten over Mitt Romneys geloof

Over zijn geloof zwijgt Mitt Romney als het graf. Hij is lid van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Zo heet de Mormoonse kerk voluit. Die wordt gewantrouwd door veel Amerikanen. Maar President Obama heeft beloofd er geen punt van te maken in de campagne. Toch heeft Romney goede redenen om niet over zijn geloof te praten. Voor buitenstaanders kent de Mormoonse kerk veel bizarre overtuigingen en dwaze praktijken. Het is best ontluisterend om te bedenken dat iemand die een gerede kans maakt de volgende president van de V.S. te zijn, dit allemaal gelooft.

1) Mormonen geloven dat ze een speciale rol spelen in het bewaken van de Amerikaanse grondwet. Die is volgens hun door God geïnspireerd, zoals Romney zelf opmerkte eerder dit jaar tijdens een campagnebijeenkomst. Hij presenteert zich dan ook als de prins op het witte paard om de politiek te redden. Maar daarmee bedoelt hij niet dat witte paard. Volgens de Witte Paard Profetie uit 1843 zou na het instorten van de banken, onrust in het Midden-Oosten en wanneer de grondwet aan een zijde draadje hangt (ummm, nu dus?), een wit paard Amerika’s grootheid terugbrengen. De kerk heeft al lang geleden afstand genomen van deze bizarre doctrine. Maar tot op de dag van vandaag krijgt Romney hier vragen over omdat mormonen zich nog wel zien als bewakers van de grondwet. Romneys vader, George Romney, gebruikte de speciale positie als rechtvaardiging voor zijn eigen kandidatuur voor het presidentschap in 1968.

2) Tegenwoordig strijdt de kerk tegen het homohuwelijk maar vroeger praktiseerden gelovigen iets dat daar heel erg op lijkt. Naast huwelijken kent de kerk bezegelingsceremonies. De grondlegger van het geloof Joseph Smit wist via deze constructie meer dan dertig echtgenotes aan zich te binden. Zelfs voor een mormoon was dat indrukwekkend. (Polygamie was lange tijd een geaccepteerde praktijk binnen de kerk.) Maar sommige mannen gebruikten het om een andere man aan zich te binden. Dit noemen ze de Law of Adoption waarbij de een de vader is en de ander de zoon. Het enige probleem? De twee mannen waren meestal van dezelfde leeftijd.

3) Mormonen hebben een heel restrictief voedingspatroon. Ze mogen geen wijn, likeur, vlees en hete drankjes (vandaag de dag wordt dat zo uitgelegd dat koffie en thee op welke temperatuur dan ook daaronder vallen). Een lekkere tiramisu zit er dus om meerdere redenen niet in voor Romney. Sommige mormonen interpreteren dat verbod op hete drankjes als een verbod op cafeïne en mijden dus ook cola. Verder zijn drugs en tabak natuurlijk ook taboe.

4) De eerste mormonen in de negentiende eeuw geloofden stellig dat de zon en de maan bewoond werden door mensachtige wezens die wel duizend jaar oud worden. Wetenschappers hebben dat redelijk overtuigend kunnen ontkrachten. Het ontbreekt de maan aan een dampkring en de zon aan een fatsoenlijke temperatuur. Tegenwoordig geloven de meeste mormonen niet meer letterlijk in maanbewoners maar wel in metaforische zin. Romney zal tot die laatste groep behoren Toch blijven sommigen volhouden dat het niks zegt dat de astronauten die landden op de maan geen maanbewoners zijn tegengekomen.

5) Om in de hemel te komen moet je als mormoon betalen, flink betalen. Mormonen moeten tien procent van hun inkomen aan de kerk doneren. In 2010, het enige jaar waarvoor Romney zijn belastingaangifte heeft vrijgegeven, heeft hij $2,4 miljoen aan de kerk gegeven!

Victor Vlam is redacteur van de WarRoom en voerde in 2008 campagne voor zowel Barack Obama als John McCain.

Foto CC: More Good Foundation

31 reacties

 1. Door Hans Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Punt drie lijkt me vrij onschuldig en niet thuis horend in een rijtje van ‘ongelofelijke’ feiten. Of mis ik hier iets? Ik vind vijf feiten overigens wel mooier staan dan vier, dat wel.

 2. Door Linda Duits Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Interessant om meer te weten te komen over dit geloof, maar wel jammer dat het voornamelijk punten van vroeger zijn.

 3. Door Timen Kraak Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Inderdaad interessante feiten! Mij waren ze grotendeels onbekend, leuk dat iemand eens met andere feiten komt over de Mornonen dan het eeuwig uitgekauwde ‘heilige ondergoed’.

  Let wel op spelfouten als ‘de eerste mormonen geloofde’ en ‘sommige mannen gebruikte’.

 4. Door Victor Vlam Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @3: Thanks 😉

 5. Door Alex Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Is dit zoveel vreemder dan een pratende slang, erfzonde en een onbevlekte ontvangenis?

 6. Door Teuvenaar Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Interessant lijstje.
  Kleine kanttekening: volgens mij is het betalen van 10% van je inkomsten aan de kerk iets dat in de bijbel staat en dat vroeger ook in Europa gedaan werd. Helemaal ongelooflijk vind ik het dan ook niet.

 7. Door Pieter Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Eh, dit zijn nou niet de meest ongelofelijke feiten wat betreft de mormonen.

  De ontstaansgeschiedenis van het mormoonse geloof is een schoolvoorbeeld van ongelofelijk.

  J. Smith heeft deze nieuwe kerk heeft opgericht omdat hij een openbaring heeft gekregen van wezens uit een andere wereld. Die vertelden hem dat hij zich niet moest voegen bij de bestaande kerken omdat ze corrupt waren. Verder werd hem, door een Engel, de locatie van gouden platen met daarop Amerikaanse geschiedenis verteld.

  EN NU KOMT HET: Smith vond die platen en vertaalde ze. Ze geven weer dat een stam uit Israël naar Amerika was gemigreerd (paar honderd jaar ervoor). Deze stam bouwde een hoogstaande samenleving. Echter een groep (de Lamaniten) vermoorden hun goede verwanten (de Nephiten) en werden voor hun zonden door God gestraft met rode (of donkere weet niet meer uit mijn hoofd) huid.

  Dit was de reden dat de mormonen natuurlijk de indiaantjes konden gaan bashen. Als je je afvraagt waar die gouden platen zijn…. Een engel heeft ze meegenomen, dus is er helaas niet zo veel meer van te checken. Behalve dan dat Indianen, niet echt de zelfde voorouders hebben als Israëliërs, genetisch gezien dan… maar misschien leun ik nu teveel op scepsis

  Definieer ongelofelijk…, wel fijn dat deze beste man een reële kans heeft om de leider van de vrije wereld te worden.

 8. Door Johannes Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Nog wat spelfouten:
  “maar vroeger praktiseerde gelovigen ” -> praktiseerden
  “de astronauten die landde op de maan” -> landden

  Meervoud is niet het sterkste punt van Victor Vlam.

 9. Door Victor Vlam Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @8: LOL…ben in ieder geval consistent. 😉 Thanks

 10. Door eugenenijmann Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Grammar Nazi is watching you.

 11. Door Mark Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Gelovigen zijn volstrekt ongeloofwaardig voor anders denkenden. Dat maakt hen onbetrouwbaar en daarom levensgevaarlijk! De belangrijkste beslissingen zijn niet gebaseerd op rationaliteit en toetsbare logica maar op basis van ‘geloof’. Mag ik even opmerken dat deze man het lot vd wereld onder zijn vingerknop krijgt… Hoe betrouwbaar is gelovige wetenschap (kan niet m.i.!)? Hoe betrouwbaar is een gelovige wetenschapper (kan dus óók niet m.i.!)?
  MAW wetenschap, ratio en logica versus geloven kunnen niet verenigd worden in een persoon. Deze persoon zal zijn/haar geloof per definitie en altijd voorrang geven… DUS nogmaals LEVENSGEVAARLIJK!

 12. Door Peter Kraus Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  “Over zijn geloof zwijgt Mitt Romney als het graf.”

  Dat doet hij niet. Hij maakt er geen geheim van en heeft het regelmatig over zijn religieuze overtuiging.

  “…de Mormoonse kerk voluit. Die wordt gewantrouwd door veel Amerikanen.”

  Door de New York Times en de Puffington Post misschien, maar dat is wat anders dan de gemiddelde Amerikaan. Harry Reid, de Democratische voorzitter van de Senaat, is eveneens mormoon en niemand maakt zich daar druk om.

  De gemiddelde Amerikaan beschouwt religie als een prive-aangelegenheid en kijkt vooral naar de standpunten, niet naar de specifieke religieuze overtuiging. Dat een enkele evangelische leider beweert dat mormonen geen christenen zijn doet daar weinig aan af.

  Zo hebben we kunnen zien dat de potloodventende joodse Democraat Anthony Wiener bij de speciale verkiezingen voor het Huis van Afgevaardigden in 2011 door zijn joodse achterban werd ingeruild voor een katholieke Republikein. Evangelische christenen en orthodoxe protestanten gaven tijdens de Republikeinse voorverkiezingen massaal de voorkeur aan de katholiek Santorum boven de evangelische christen Bachmann. De TEA Party in South Carolina slaagde erin een sikh met de exotische naam Nimrata Randhawa tot gouverveur te laten kiezen. Er zijn er talloze voorbeelden van orthodoxe protestanten, katholieken, joden en hindoes die niet voor een geloofsgenoot kiezen, maar de voorkeur geven aan een kandidaat met een andere religie.

  “Maar President Obama heeft beloofd er geen punt van te maken in de campagne.”

  Uit de goedheid van zijn hart? President Obama was lid van de kerk van Jeremiah Wright. Die past er wel voor op om religie tot onderwerp van de campagne te maken, want daar zal hij zelf het slachtoffer van worden.

  “Mormonen geloven dat ze een speciale rol spelen in het bewaken van de Amerikaanse grondwet.”

  De meeste Amerikaanse christenen zien in de grondwet, vooral in de eerste tien amendementen, een garantie voor ‘natuurlijke’, en dus door het opperwezen gegeven, rechten. Vijheid van politieke en religieuze expressie alsmede vuurwapenbezit behoren daartoe. Daar hecht men aan, omdat men de constitutie als de basis voor de inrichting van het land beschouwt. Het verdedigen van door God gegeven rechten is beslist wat anders dan een speciale rol in het bewaken van de Amerikaanse grondwet door mormonen. Die ‘speciale rol’ heeft elke Amerikaanse patriot, en de religieuze dimensie die men aan grondrechten toekent komt men bij vele protestanten tegen.

  “Tegenwoordig strijdt de kerk tegen het homohuwelijk…”

  Men is weliswaar tegenstander, maar strijdt niet tegen meerderheidsbeslissingen. Dat is een ander aspect van het respect voor de ‘door God gegeven grondwet’. In California leven ongeveer evenveel mormonen als in Utah en die lieten bij het referendum van 2008 over het homohuwlijk veel van zich horen, maar men accepteert die consequenties van de ‘door God gegeven Amerikaanse rechtsorde’. Amerikaanse christenen kunnen weliswaar openlijk tegenstander zijn van zaken als abortus of homohuwlijk, maar strijden niet tegen democratische of rechterlijke beslissingen. Dat is dus het tegendeel van de Nederlandse SGP, waar men de eigen interpretatie van bijbelse teksten stelt boven de wetten van het land.

  “Mormonen hebben een heel restrictief voedingspatroon.”

  En joden eten geen varkensvlees. Heeft iemand daar last van? Wat is de politieke relevantie van deze persoonlijke voedingsregels?

  “…dat de zon en de maan bewoond werden door mensachtige wezens die wel duizend jaar oud worden.”

  Er zijn ook talloze Amerikaanse christenen die er van zijn overtuigd dat de aarde slechts 7000 jaar oud is en dat evolutie een verzinsel is. Ik heb daar geen enkele last van en stem als niet-christen gewoon op deze kandidaten. We hebben in ons land een vrij rigoreuze scheiding tussen kerk en staat en geen enkele mormoon zal er ooit in slagen die duizendjarige maanbewoners op te nemen in een officiele federale doctrine.

  “Om in de hemel te komen moet je als mormoon betalen, flink betalen.”

  Neen. Mormonen dienen 10% van hun inkomen aan de kerk af te dragen, maar dat is niet om een plaats in de hemel te kopen. De katholieke kerk had vroeger soms een systeem waarbij men via een gift aan de kerk zonden kon afkopen, maar sinds Luther stelt geen enkele christelijke kerk meer dat een plaats in de hemel te koop is.

  Een groot deel van de giften aan kerken wordt besteed aan de charitas, en de LSD-kerk is daarin zeer actief. Zo wordt meer dan de helft van de daklozenopvang in de U.S. verzorgd en gefinancierd door de kerken. Romney gaf in 2010 wel 17% van zijn inkomen aan liefdadige doeleinden. Dat is meer dan ik gaf en ik heb daar groot respect voor. Overigens, uit de belastingaangiften die Vice-President Biden in 2008 produceerde bleek dat hij over een periode van tien jaar gemiddeld $369 per jaar aan de charitas gaf. Daar heb ik minder respect voor.

  Wat een slecht stukje was dit. De staat Utah, een mormonenstaat bij uitstek, heeft de laagste misdaadpercentages, de laagste echtscheidingspercentages, de laagste armoedepercentages, de minste schooluitval, en het beste gemiddelde opleidingsniveau van het land. Dat is, althans voor een deel, een direct gevolg van de mormoonse invloed. Mormonen vallen niemand lastig, voelen zich verantwoordelijk voor het welzijn van de leden van de gemeenschap waarin ze leven, en die verantwoordelijkheid strekt zich ook uit tot niet-mormonen. Zij hebben tevens groot respect voor Amerikaanse tradities de Amerikaanse rechtsstaat. Misschien kan de heer Vlam ook eens een kritisch stukje schrijven over de kerk van Jeremiah Wright? In die kerk komt men immers werkelijk weerzinwekkende racistische en antisemitische elementen tegen, en President Obama was 20 jaar lang lid van die kerk.

 13. Door middle men Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @11
  “”MAW wetenschap, ratio en logica versus geloven kunnen niet verenigd worden in een persoon””

  Waar is hier het wetenschappelijk bewijs voor?

 14. Door Pieter Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @11 Ik ben het niet met je eens wat betreft geloof en wetenschap op het punt dat gelovigen geen goede wetenschappers kunnen zijn. Francis Collins is toch een erg goed wetenschapper maar houd er, wat mij betreft, wat rare overtuigingen op na. Het feit dat de man Christelijk is hoeft niet te betekenen dat zijn resultaten slecht zijn omdat persoonlijke overtuigingen, als het goed is, geen invloed hebben op de resultaten van je onderzoek.

  @11 & @12 Het wordt wel problematisch wanneer we van een wereld van feitelijkheden (wetenschap) overschakelen naar een wereld waar inzicht en opinie een rol gaan spelen. Dan worden de persoonlijke overtuigingen wel relevant en wordt het wat meer beangstigend dat deze ronduit absurd zijn. Daarmee vind ik dit stuk terecht een zorgwekkend punt aandragen.

  @12 Je bagatelliseert de feiten wel erg. Romney is, sinds de campagne, wel degelijk terughoudender met betrekking tot zijn geloof. Wat ook erkend is in de Amerikaanse media, onder andere verwoord door Bill O’rieilly. (Om aan te geven dat het wantrouwen zich niet beperkt tot linkse mainstream media, NIET om te zeggen dat O’reilly iets tegen monisme/Romney heeft) Verder zijn er wel degelijk problemen met geaardheid en in mindere maten racisme en seksisme.

 15. Door Mark Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @13 Waar kan ik de authenticiteit, van de boodschap (het beweerde) waar jij en vele anderen een spreekwoordelijke ‘dikke plasser’ van krijgen, verifiëren dan? De bijbel draagt geen wetenschappelijke feiten in zich. Wetenschap = verifieerbaar (bevestiging van het beweerde door fysieke waarneming en daardoor als feiten vastgelegd) door mensen diametraal door tijd en plaats heen.

 16. Door Bertine Moenaff Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Meer over Romneys kansen als Mormoon hierrrrrr… http://warroom.dejaap.nl/2012/05/21/de-kansen-van-de-mormoon-romney/ Vlg mij hoeft het hem niet in de weg te zitten

  Racisme en polygamie zijn de meest in het oog springende pikante punten van de Mormoonse geschiedenis als het gaat om deze race. Romneys opa verhuisde notabene naar Mexico (waar Romneys vader geboren is) omdat je daar nog wel legaal veelwijverij kon bedrijven.

  1) Grappig: God komt in de Grondwet niet voor maar wel in de Declaration of Independence: “We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.”

  2) ‘De kerk’? Er zijn een heleboel kerken. Zo hebben Episcopalians recentelijk besloten homoseksuele relaties in te zegenen

  Ik ben geen mormonen expert, maar ik zie verder niet wat die Law of Adoption met seksualiteit van doen heeft.

  5) Zoals eerder opgemerkt is ’tithing’ (tiende afgeven van je inkomsten aan de kerk/tempel) niet typisch Mormoons, en gebeurt wel in meerdere (evangelische) kerken. Het komt uit het Oude Testament, in het Nieuwe Testament staat dat christenen gewoon kunnen geven naar vermogen om hun kerk/gemeente te ondersteunen. Heeft verder niets te maken met een ‘plaatsje in de hemel kopen’.

 17. Door Bertine Moenaff Gepubliceerd op 8 augustus 2012
 18. Door middle men Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @15
  Ik wacht op bewijs. Was Isaac Newton in jou ogen geen wetenschapper?

 19. Door Bertine Moenaff Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Check ook deze spotjes campagne http://www.youtube.com/user/mormon/videos?sort=dd&view=0&page=2 Het zijn net mensen, die mormonen

 20. Door Peter Kraus Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @Pieter

  “Het wordt wel problematisch wanneer we van een wereld van feitelijkheden (wetenschap) overschakelen naar een wereld waar inzicht en opinie een rol gaan spelen. Dan worden de persoonlijke overtuigingen wel relevant en wordt het wat meer beangstigend dat deze ronduit absurd zijn.”

  Dat kan het geval zijn bij theocraten van missionaire religies, maar daar is bij mormonen geen sprake van. Vele islamieten en bijvoorbeeld de Nederlandse SGP zullen, wanneer zij daartoe de kans krijgen, een theocratie willen vestigen. Mormonen daarentegen zien echter in de Amerikaanse constitutie juist een bevestiging van de door God gewilde ordening van de maatschappij. Zij hebben, behalve politieke, dus tevens religieuze argumenten voor de instandhouding van de huidige situatie. Dat verschilt essentieel van het standpunt van de theocraat, die immers een seculier systeem wil vervangen door een op de eigen religie gebaseerd systeem van wetten en regels. Vandaar dat ik stelde dat mormonen het tegenovergestelde zijn van de SGP. Mormonen zijn volledig loyaal aan de bestaande rechtsorde, en theocraten niet of niet altijd.

  Er valt door niet-mormonen wel wat in te brengen tegen het denken van de LSD-kerk. Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw kende die kerk een verbod op priesterschap van zwarten, op grond van hun interpretatie van enkele bijbelpassages, en men is thans nog tegen het homohuwlijk. Indien het Hooggerechtshof echter oordeelt dat een verbod op het homohuwlijk in strijd is met de Equal Protection Clause, zullen mormonen zich daarbij neerleggen, omdat zij de rechtsorde en de democratie respecteren. Hiermee rechtvaardig ik de mormoonse opstelling ten opzichte van het homohuwlijk niet (ik vind zelf dat de overheid niets met huwlijken te maken zou moeten hebben, en ben dus voor het schrappen van alle wetgeving op dat gebied), maar in het stukje van de heer Vlam is sprake van ‘bizarre overtuigingen’ en ‘dwaze praktijken’, waarbij wordt gesuggereerd dat die van invloed zouden zijn op het regeergedrag van een President Romney. Van de voorbeelden die hij aanhaalt lig ik echter beslist niet wakker. Als niet-mormoon zal ik gewoon op Romney stemmen, en “een heel restrictief voedingspatroon” of geloof in duizendjarige maanbewoners speelt daarbij geen enkele rol. Die zaken zijn irrelevant, omdat mormonen er niet op uit zijn een “heel restrictieve voedingspatroon” op te leggen aan de rest van de bevolking, bijvoorbeeld via een federaal koffieverbod. Van het geloof van President Romney zullen niet-mormonen geen last hebben.

 21. Door Pieter Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @peter kraus. Ik ben niet bang voor een theocratie

 22. Door Pieter Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  *vervolg
  in de states. Maar meer voor een man aan de macht die achter zo’n verzameling onzin gaat staan in een systeem waar zijn tegenstander beloofd hier geen punt van te maken.

 23. Door petrossa Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  Dat Obama Romney’s geloof liever niet ter sprake brengt laat zich makkelijk duiden. Zijn eigen trackrecord op dat gebied is zo mogelijk nog ongelofelijker.

  Jammer dat dat ontbreekt, ter duiding van Romney’s geloof.

 24. Door Mark Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @18 Omdat ze simpelweg niet bestaan en nooit bestaan hebben! Beide uitgangspunten als waarheid beschouwen in een persoon kan niet omdat de uitgangspunten totaal verschillend zijn. Newton, een briljant autist! Intellectuele verdieping begon in die tijd per definitie met een stevige religieuze brainwash. Dus uiteindelijk was dit Newton niet kwalijk te nemen. Waarschijnlijk is Newton niet beroemd geworden met theologische doorbraken, omdat zelfs Newton hier geen ratio in aan kon tonen.

 25. Door Peter Kraus Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @Bertine Moenaff

  “Racisme en polygamie zijn de meest in het oog springende pikante punten van de Mormoonse geschiedenis als het gaat om deze race.”

  Racisme is ook een zeer in het oog springend aspect van de geschiedenis van de Democratische partij. Dat was immers de partij van slavernij, lynching en segregatie, met de Ku Klux Klan als gewapende arm. Het gaat echter veel te ver de huidige Democraten daarvoor verantwoordelijk te stellen en ze vervolgens om de oren te slaan met Jim Crow. Het denken is immers veranderd en bij de campagne spelen deze aspecten van de historische Democratische traditie geen enkele rol. Envenzo is het onzinnig Romney te associeren met de in 1890 afgeschafte mormoonse polygamie of het priesterverbod voor zwarten. Dat men desondanks toch stelt dat het “pikante punten” zijn “als het gaat om deze race” kan slechts een reden hebben: een politieke agenda.

  Ik zag dat er op dit blog eerder een discussie was over het verschil tussen opinie en duiding. Aan wat ‘Petrosa’ daarover schreef, heb ik eigenlijk niets toe te voegen. Indien men een verband legt tussen Romney en de misstappen of vreemde standpunten van de LDS-kerk, is men tevens verplicht dit eveneens te doen voor Obama en het racisme en anti-semitisme van Jeremiah Wright. Ik vrees dat een dergelijke ‘duiding’ nog lang op zich laat wachten. Duiding is bovendien wat anders dan het overschrijven van de Puffington Post. Het is alleen mogelijk wanneer men stelselmatig de eigen subjectiviteit en het eigen gebrek aan kennis in het achterhoofd houdt, en daar lijkt me het op dit blog enigszins aan te ontbreken. Daarmee wil ik beslist niet beweren dat ik de wijsheid in pacht zou hebben en wel alles op de juiste wijze zou kunnen ‘duiden’, maar ik weet als Amerikaan wel precies waarover ik het heb.

 26. Door Pieter Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @Mark

  Wat vind je van mijn reactie (in het speciaal de eerste alinea van post 14)

 27. Door Mark Gepubliceerd op 8 augustus 2012

  @Pieter (1ste alinea) Het probleem KAN ontstaan, dat je als wetenschapper de neiging hebt om onverklaarbare variabele gedurende je onderzoek, toe te schrijven aan hogere machten. Omdat het KAN én omdat wij allen menschen zijn is het NOOIT uit te sluiten dat de OVERTUIGD religieus zich ‘onderweg’ heeft laten leiden door religieuze denkbeelden en/of aannames. De religieuze onderzoeker kan in essentie derhalve niet onderzoek objectiviteit claimen omdat hij ten alle tijd de schijn tegen zal hebben. Denk aan de recente Stappel fraude. Het is dat hij vreemde resultaten begon te presenteren waardoor de omgeving gealarmeerd werd. Als hij zich minder opzichtig opgesteld zou hebben, was de hele fraude niet aan het licht gekomen. Zo is het uiteindelijk ook met religieuze onderzoekers. Ze zijn bijna verplicht om hun resultaten voor publicatie eerst te laten toetsen door religieus neutrale wetenschappers om alle twijfels weg te nemen. Anders geformuleerd, een enorm groot afbreukrisico voor religieuze wetenschappers m.b.t. de objectieve wetenschappelijke betrouwbaarheid van hun onderzoeksresultaten.

 28. Door Bertine Moenaff Gepubliceerd op 9 augustus 2012

  @Peter Kraus (25) Ik heb helemaal niet gezegd dat ik het eens ben met de suggestie dat die zn. ‘pikante punten’ Romney als kandidaat diskwalificeren, maar het zijn punten die vaak in de media zijn aangestipt.

  Geloof me, ik zal de laatste zijn die Romney iets kwalijk zou nemen alleen maar omdat geloofsgenoten in het verleden rare/verwerpelijke dingen hebben gedaan.

  Ik heb hele tijd geleden geschreven dat het Mormonisme van Romney hem juist niet in de weg hoeft te zitten. Het is juist een domein waar hij zich in zijn persoonlijk leven van zijn beste kant heeft laten zien. http://warroom.dejaap.nl/2012/05/21/de-kansen-van-de-mormoon-romney/

 29. Door Peter Kraus Gepubliceerd op 9 augustus 2012

  @Bertine Moenaff

  Ik had uw stuk over de kansen van de mormoon Romney niet gelezen. Nu wel, en de strekking lijkt me niet onredelijk. Dat stuk van de heer Vlam lijkt echter nergens op. Op dezelfde wijze kunnen we een stukje over Obama schrijven. We beginnen dan met enige citaten uit het rijke oeuvre van Woodrow Wilson, verreweg de grootste racist van alle Amerikaanse presidenten, en vervolgens behandelen het racisme, complottengeloof en anti-semitisme van Jeremiah Wright. Tenslotte stellen we dat dit “pikante punten” zijn die een grote rol in de race zullen spelen, omdat Obama als Democraat en als aanhanger van de theologie van dominee Wright daar nu eenmaal in gelooft. Dit soort ‘red meat’ spreekt enkele tegenstanders van Obama wellicht aan, maar het heeft geen enkele informatiewaarde en met ‘duiding’ heeft het ook al niets te maken

  Dat de misstappen en bizarre standpunten van de LDS-kerk “vaak in de media zijn aangestipt” is alleen waar indien men de New York Times en de Huffington Post als maatgevend beschouwd. De New York Times voert echter propaganda voor Obama en doet dat op zeer achterbakse wijze. In 2008 publiceerde die krant op de voorpagina een bericht over een vermeende minnares van McCain, met foto. Al snel bleek het verhaal compleet verzonnen, en toen de ‘minnares’ met een proces dreigde, rectificeerde de krant. Ook had de New York Times het plan de kandidaten Obama en McCain een op-ed te laten schrijven. De op-ed van Obama werd eerst gepubliceerd. De volgende dag zou de op-ed van McCain verschijnen, maar de redactie van de krant had toen besloten het stuk maar niet te publiceren omdat het “te weinig kwaliteit” had. Niet veel later drukte de krant echter wel een op-ed van niemand minder dan Muammar Gaddafi af. Kennelijk vond men de kwaliteit van zijn stukken wel voldoende. De New York Times is niets minder dan een journalistiek riool. De krant is van belang om te leren hoe een bepaald segment van het Amerikaanse volk denkt, maar is verder als nieuwsmedium volkomen corrupt en onbetrouwbaar.

  Zo’n 20% van het Amerikaanse volk noemt zichzelf ‘liberal’, terwijl ongeveer 40% zich als conservatief ziet. Om de denkwereld van die laatste groep te leren kennen is het niet voldoende de New York Times, Washington Post, Politico, Huffington Post en het bijna failliete Newsweek door te nemen. Dat deden West-Europese journalisten en bloggers in 2008, en die kwamen al snel tot de conclusie dat “die racistische Amerikanen” nooit een “zwarte president” zouden kiezen. Van die fout hebben ze kennelijk weinig geleerd, want nu kan men van West-Europese media vernemen dat de kandidaat Romney geen schijn van kans maakt. Nu is Romney niet zo’n sterke kandidaat, omdat hij een weinig aansprekende persoonlijkheid bezit, maar hij heeft in november een redelijke kans tot president te worden gekozen, vooral als de Obama-campagne doorgaat met de huidige negatieve persoonlijke aanvallen. Een eventuele overwinning van Romney zal dan voor het overgrote deel van West-Europese journalisten weer als een verrassing komen. Men is niet tot enige ‘duiding’ in staat omdat men slechts na wat gesprekken in New York en D.C., of via een abonnement op de New York Times en Washington Post, precies denkt te weten hoe het er in de U.S. aan toe gaat. Er zijn uitzonderingen (Paul Brill is een van de weinigen), maar de rest van de Nederlandse journalisten, bloggers, correspondenten en ‘Amerika-deskundigen’ begrijpen er maar weinig van. Het stukje van de heer Vlam is van dat laatste een voorbeeld.

 30. Door petrossa Gepubliceerd op 9 augustus 2012

  In het algmeen vraagt men zich in alle gemoede af wat dit stukje hier doet. Het is alsof iemand The elders of Zion aanhaalt bij de verkiezingen in Israel.

  Zoals al eerder aangehald zijn er meer en veel beter met feiten onderbouwde redenen om Obama’s twijfelachtige religiositeit aan te halen.

  Dit is een soort van Romney bashing by proxy. Kijk dan, dit is zijn geloof, zie je nou wat een idioot het moet zijn? Kan toch nooit een goede president zijn.

 31. Door Jasper Gepubliceerd op 9 augustus 2012

  Wat een onzinnig stukje. Heeft Vlam wel eens in de Bijbel gekeken wat voor achterlijke verhalen daar allemaal in staan? Als je dan bedenkt hoeveel Amerikanen, waaronder veel politici, dit allemaal letterlijk nemen zou je het hele land wel kunnen afschrijven.

  Hier een bekend voorbeeld betreffende het sprookjesboek Leviticus:
  http://www.humanistsofutah.org/2002/WhyCantIOwnACanadian_10-02.html

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.