Meet the Judge

In opdracht van ProDemos, Huis voor Democratie & Rechtstaat, leidde ik een bijeenkomst in Haarlem getiteld Meet the Judge. Het doel was om de lokale middenstand kennis te laten maken met officieren van justitie en rechters zodat zij weten waar ze terecht kunnen als er bijvoorbeeld wordt gestolen uit hun winkel. Het volledige verslag is te lezen op de site van ProDemos.